İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borçluların borçlarını yerine getirmemesi durumunda alacaklıların başvurabileceği takip yollarını gösteren bir hukuk alanıdır. Alacağın tahsili için birçok farklı yöntem olup icra ve iflas kanunu çerçevesinde ve devletin gözetiminde icra memurları aracılığıyla yürütülür. Mahkeme kararları ve diğer icra edilebilir belgeler ancak öngördükleri sonuçların gerçekleşmesi, bir başka ifadeyle icra edilmeleri durumunda anlam ifade ederler. Başvuru üzerine cebri icra hukukunda öngörülen usullere uygun olarak icra organları kamu gücünü kullanır ve hükmün (ya da icra edilebilir belgenin) içeriğini zor kullanarak uygular. Cebri icra hukuku, hukuki güvenliğin sağlanabilmesi için gerekli olan kamu gücünün kullanımına imkan tanımaktadır.

İcra yoluna bir mahkeme kararı ile veya direkt başvurulabilir, yalnızca para alacağı olması gerekmez. Burada eşyanın teslimi, bir yerin boşaltılması gibi konular da icra hukukunun alanına girmektedir. İcra Müdürlüğüne mahkeme kararına dayalı bir başvuru varsa ilamlı icradan söz edilir. Mahkeme kararı olmadan doğrudan icra takibi yapılması halinde ilamsız icra söz konusu olmaktadır.

Bursa İcra Avukatı Faaliyet Alanları

Avukat Oktay Durmaz Hukuk&Danışmanlık İcra ve İflas Hukuku alanında hızlı, etkili ve sonuç odaklı bir hizmet sunmaktadır. Müvekkillerinin alacaklarını en az masrafla tahsil etmeyi amaçlayan bursa icra avukatı, icra takibinden kaynaklanan itirazın iptali, itirazın kaldırılması, istihkak davası, ihalenin feshi davası, kıymet takdirine itiraz, tasarrufun iptali gibi icra iflas kanunundan kaynaklanan davalarda avukatlık hizmeti vermektedir.

Hukuk Büromuzdaki İcra ve İflas Hukuku uzmanlık alanlarımız şu şekildedir;

 •        İcra yoluyla alacak tahsili

 •        İcra Mahkemesinin alanına giren uyuşmazlıklarda dava takibi

 •        İtirazın iptali davası

 •        İtirazın kaldırılması davası

 •        İhtiyati haciz alınması

 •        İstirdat davası

 •         Menfi tespit davası

 •         İstihkak davası

 •         Tasarrufun iptali davaları

 •        Kiralanan taşınmazın icra yoluyla tahliyesi

 •         İcra ihalesinin feshi davası

 •         İcra ceza davaları

 •         İcra yetki itirazı

 •         Borca ve imzaya itiraz

 •         Kambiyo (poliçe,bono,çek) senetleri tahsili

 •        Maaş haczi talebi

 •        Araç haciz, yakalama ve satış işlemleri

 •        Nafaka icrası ve şikayeti

 •         Banka hesapları haczi ve banka haciz bloke kaldırma

 •         İcra e-ihale yolu ile satışta süreç takibi

 •         İflas davaları

 •         Konkordatoya ilişkin işlemler

 •         İpotek ve rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip

İcra Hukuku Avukatı

İcra avukatı alacağını tahsil edemeyen alacaklının alacağını cebri icra yoluyla almasında yardımcı olmaktadır. İcra avukatı borçlu tarafın avukatı ise, borçlu olarak görünen kişinin gerçekten borcunun olmadığını ispatlayarak paranın alacaklıya ödenmesini engeller. Herhangi bir hak kaybı yaşamamak için icra avukatına danışarak icra ve iflas hukuku konusunda profesyonel destek ile hızlıca çözüme ulaşabilirsiniz. 

Av. Oktay Durmaz – 0532 135 89 16