İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, idarenin işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünü olan, bu anlamda özel hukuk kurallarından farklı, özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluşan hukuk dalıdır. İdari yargılamanın amacı, Hukuk Devleti ilkesinin bir gereği olarak, idarenin hukuka uygunluğunu sağlamaktır.
İdare kamu gücünü kullanmak suretiyle faaliyette bulunarak bireylerin temel hak ve özgürlüklerini etkileyecek işlemler yapar. İdari yargı idarenin kullandığı kamu gücü ile bireylerin temel hak ve özgürlükleri arasındaki dengede hukuka uygunluk denetimini yerine getirir.
İdarenin İdare Hukuku alanındaki faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargıda çözülür. İdarenin hukuka aykırı eylem, işlem ve sözleşmeleri hakkında açılan davalar; işlemler için iptal ve işlem, eylem ve sözleşmeler için zarar tazmini talepleriyle idari yargıda görülmektedir.

İdare Mahkemeleri

İdare mahkemeleri idari yargı teşkilatında genel görevli ilk derece mahkemeleridir. İdare mahkemeleri, vergi mahkemeleri görevine giren davalarla ilk derece Danıştay da çözümlenecek olanlar dışındaki; iptal davalarını, tam yargı davalarını ve idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin uyuşmazlıkları çözümler.

İdare ve Vergi Hukuku Avukatı Hizmet Alanlarımız

Durmaz Hukuk ve Danışmanlık bürosu olarak idare ve vergi hukuku alanında başlıca hizmetlerimiz ;

 • Dava öncesi idareye başvuru hizmeti
 • İdari dava açılması ve yürütmeyi durdurma işlemleri
 • İptal ve tam yargı davası açılması
 • İdari işlem ve cezalara karşı iptal davası açılması
 • Memurlara ilişkin disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması ve idari dava açılması

Kamu Personellerine Yönelik Hizmetlerimiz

Kamu personel avukatı alanında sunduğumuz hizmetler şunları kapsamaktadır:

 • Tam Yargı Davaları.
 • Kurumlar Arası Geçiş Davaları.
 • Terör ve Ödenek Ücret Davaları.
 • Tayin Davaları.
 • Görev Yeri Değiştirme Davaları.
 • Sözleşme Fesih ve Yenilememe Davaları.
 • Malullük davaları.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Yönelik İptal Davaları.
 • Polis Okulu ve Askeri Okul Öğrencilerinin Sağlık Yönetmeliği.
 • Sicil, Özlük ve Parasal Hakların Korunması.
 • Geçirilen Disiplin Soruşturmasına Verilecek Savunmalar ve Takibi.
 • Memurların Atama ve Nakil İşlemleri İle İlgili Uyuşmazlıkların Çözümü.

 • Oktay Durmaz Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak, Devlet Memurlarının ve Öğretmen, Doktor, Polis, Asker, Hemşire vb. personelin atama, nakil, disiplin cezaları ve diğer tüm özlük haklarıyla ilgili idare ile aralarındaki tüm hukuki sorunların bertaraf edilmesi ve müvekkillerimize yönelik hak ihlallerinin yaşanmaması için hukuki çözümler üretmekteyiz.

Müvekkillerimizin Lise veya Lisans Eğitimi sonrası Askeri Okullar ve Polis Okullarına başvurusu veya Devlet Memurluğunda atama ve kadroya geçiş sonrası, Sağlık Yönetmeliği, Disiplin Cezaları, Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırmalarına yönelik verilen kararlara karşı İptal Davaları açılmaktadır. İdare Mahkemelerinden alınan Yürütmenin Durdurulması kararları ve akabinde İdari İşlemin iptali kararlarıyla müvekkillerimiz adına oluşan hak mahrumiyetleri önlenmektedir.

Durmaz Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak Asker – Polis – Öğretmen vb. Memur Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz;

Devlet Memurlarının Özlük Haklarıyla İlgili İdare İle Olan Uyuşmazlıklar

Güvenlik Soruşturmaları ve Arşiv Araştırmalarına İlişkin Verilen Kararlara Karşı İptal Davaları

Nakil, Atama, Görevlendirme, İhraç, Disiplin Cezalarına ve Parasal Haklarına İlişkin Davalar

Tüm Kamu Personeli, Memur Disiplin Cezaları, Askeri ve Emniyet Öğrencileri, Memur Özlük Hakları, Güvenlik Soruşturmaları güncel ve kurum içi mevzuata hakim olarak idari dava sürecini yürütüyoruz. Siz de memur disiplin cezalarına ilişkin ve idari tarafından verilen kararlara ilişkin iptal ve tam yargı davası açmak istiyorsanız büromuzla iletişime geçerek sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. 

Av. Oktay Durmaz  Hukuk&Danışmanlık– 0532 135 89 16