İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş hukuku işçi ile işverenin iş ilişkisini düzenleyen hukuk dalıdır. İş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığında işverene bağlı çalışan kişilerin tüm alacak, tazminat ve iş ilişkileri İş Hukukunun kapsamında yer almaktadır. İş Hukuku konusunda uzman avukatlara ise iş ve sosyal güvenlik hukuku avukatı veya işçi avukatı denilmektedir.

Bursa İş Hukuku Avukatı Hizmetleri

İş hukuku halen içtihatlarla gelişmekte olan ve işçi yararına yorum ilkesi çerçevesinde yargılama yapılan bir hukuk dalıdır.  Durmaz Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak verdiğimiz İş Hukuku hizmetleri şu şekildedir;

·        İşe İade Davaları

·        İş Kazası veya Meslek Hastalığından Kaynaklı Tazminat Davaları

·        Hizmet Tespit Davaları

·        İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalar (Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücret Alacağı, Ulusal Bayram Genel Tatil Ücret Alacağı, Yıllık İzin Ücreti, Hafta Tatili Ücreti)

·        İş Akdinin Haksız Feshine İlişkin Uyuşmazlıklar

·        İşverenin Mobbing Nedeniyle İşçiyi İstifa Ettirmesine Dayalı Davalar

·      Haksız Rekabet ve Gizlilik Sözleşmeleri Çerçevesinde Ortaya Çıkabilecek Hukuki İhtilaflara İlişkin Çözümler

·       İş Sözleşmesinin İhtarname Yolu ile Feshi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı ile Çalışmak Neden Önemlidir ?

Hukukumuzda İş davaları açısından avukatla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak yargılama sisteminin karmaşık olması nedeniyle iş hukuku alanında profesyonel destek alarak davanızı açmak sizi olası hak kayıplarına karşı güvenceye alarak süreci doğru ve hızlı ilerletmenizde fayda sağlar. Çalıştığı alanda uzman olan Bursa İşçi Avukatları açılan davayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmaktadır.

İşçi olarak avukata başvurduğunuzda sizden başta çoğu zaman ücret dahi talep edilmemektedir. Avukatlık ücreti dava değerine göre genellikle yüzdelik usulle belirlenir. İş davası açmak isteyenler yalnızca mahkeme masraflarını ödeyerek iş hukuku avukatı ile çalışma fırsatı yakalarlar ve kendilerini güvence altına alarak süreci ilerletirler. Siz de iş hukuku en iyi avukatları arıyor iseniz hukuk büromuzla iletişime geçerek sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Durmaz Hukuk Bürosu

 Av. Oktay Durmaz – 0532 135 89 16